HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

يك هواپيمای عراقي در منطقة كانی مانگا ـ واقع در كردستان ايران ـ سقوط می كند و خلبان آن كه جان سالم بدر برده می گريزد. گروهی تكاور زير نظر سروان ياوری مأمور می شوند تا خلبان را به اسارت درآورند. يكي از گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی به سركردگی «كاك هوشنگ» وارد كارزار می شود تا خلبان را نجات بدهد. تكاوران با اعضای گروه مسلح درگير می شوند و خلبان عراقی را دستگير می كنند. هلی كوپترهای عراقی برای مقابله به منطقه اعزام می شوند و با هلی كوپترهای ايرانی نبرد هوايی را آغاز می كنند. درگيری به سود نيروهای ايرانی خاتمه می يابد و هوشنگ قبل از مرگ اعتراف می كند كه برادر ياوری، دوست ديرينش، را به دليل خودداری از همكاری با گروهش كشته است.

چند رسانه ای
 • فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
  فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
 • فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
  فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
 • فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
  فرامرز قریبیان در نمایی از فیلم « کانی مانگا»
 • نمایی از فیلم « کانی مانگا»
  نمایی از فیلم « کانی مانگا»