HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

در جنگ ايران و عراق يك هواپيمای ارتش ايران، پس از انجام مأموريتی درخاك عراق، مورد حمله عراقی ها قرار می گيرد و در كردستان عراق سقوط می كند. خلبان با چتر نجات فرود می آيد. گروهی از نظاميان در پی دستگيری او هستند. خلبان به كمك يك تكاور ايرانی كه برای انجام مأموريتی با لباس مبدل وارد كردستان عراق شده، نجات می يابد. هر دو پس از درگيری با نظاميان دشمن به همراه گروهی از مبارزان كرد عراقی به روستايی پناه می برند. نظاميان آنان را تعقيب می كنند خلبان و تكاور با موتور سيكلت می گريزند. يك هلی كوپتر عراقی آن دو را تعقيب می كند. در نزديكی مرز نيروهای ايرانی هلی كوپتر را سرنگون می كنند. خلبان و تكاور، سوار بر موتور سيكلت، درنزديكی مرز به سرعت به ميدان مين نزديك می شوند. اشاره سربازان ايرانی كه می كوشند آن دو را متوجه خطر كنند مؤثر نمی افتد و در برخورد موتور سيكلت با مين تكاور كشته می شود و خلبان نجات می يابد.

چند رسانه ای
 • سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها
  سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها
 • سعید راد و جمشید هاشم پور در نمایی از فیلم عقاب ها
  سعید راد و جمشید هاشم پور در نمایی از فیلم عقاب ها
 • سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها
  سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها
 • سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها
  سعید راد در نمایی از فیلم عقاب ها