HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

امير كه خبرنگار و عكاس است، بر اثر انفجار بمب در مراسم عروسی دچار تشنج شده و به بيمارستان انتقال داده می شود؛ ستاره، نامزدش، می داند كه او به مرور بينايی خود را از دست خواهد داد. با اين حال حاضر است با او ازدواج كند. ستاره تلاش می كند تا امير را برای شرايط آينده زندگی آماده كند. در همين هنگام حبيب برادر ستاره نيز مجروح می شود و به تهران باز می گردد و...

چند رسانه ای
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
 • پریوش نظریه در نمایی از فیلم سجده بر آب
  پریوش نظریه در نمایی از فیلم سجده بر آب
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم سجده بر آب