HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

سروان عباس دوران، خلبان موفق نيروی هوايی كه دشمن چندبار در ترور او ناكام مانده، سرپرستی عمليات دشواری بر فراز خاك بغداد را به عهده می گيرد و همراه با يك اسكادران شامل ده هواپيمای جنگنده به بغداد هجوم می برد تا علاوه بر گذشتن از ديوار مستحكم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع پايين ديوار صوتی را بشكند. هدف از اين عمليات ناامن نشان دادن بغداد است كه به عنوان شهر ميزبان كنفرانس سران كشورهای غيرمتعهد انتخاب شده است. داويد، مسئول خارجی ستاد خبری بغداد، با هجوم هواپيماهای ايرانی می گريزد و بلومی، خبرنگار مشهور مستقل خارجی كه به بغداد دعوت شده، با گروهش تنها می ماند. ...

چند رسانه ای
 • جعفر دهقان و علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
  جعفر دهقان و علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
 • علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان
  علی دهکردی در نمایی ازفیلم خلبان