HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

گروهی بسيجی در اسارت سربازان دشمن هستند. تلاش آنها برای فرار به دليل پاره ای اختلاف نظرها بی نتيجه مانده است؛ تا اينكه يك اسير مجروح به اردوگاه آنها آورده می شود و او می گويد كه پيش از دستگيری اطلاعات و اسناد مهمی را در منطقه ای خارج از اردوگاه مخفی كرده كه اطلاع از آنها براي نيروهای رزمنده مهم است. به نيروهای دشمن دستور می رسد كه منطقه اشغالی را تخليه كنند و فرمانده دشمن به معاونش مأموريت می دهد كه اسرا را قتل عام كند. اما معاون فرمانده از اجرای فرمان سرپيچی می كند و دستور كشتار دسته جمعی اسرا را به گوش آنها می رساند. در موقع اجراي حكم بين اسرا و سربازان دشمن درگيری پيش می آيد و گروهی از اسرا موفق به فرار می شوند. پس از تعقيب و گريز يكی از اسرا جان سالم به در مي برند و اطلاعات مورد نظر را به نيروهای خودی می رساند.