HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

«حاج همت» و برادرزاده‌اش «صالح» به همراه جمعی از كارگران، مأمور مهار آتش سوزی چاه‌های نفت در كويت شده و به آنجا می روند. «صالح» از فرصت سود برده و به جستجوی دختر عمويش «طاهره» كه پانزده روز پيش از اين به كويت برده شده بر می آيد و سرانجام نيز او را می يابد و با وجود موانع متعددی كه بر سر راه بازگرداندن او وجود دارد، موفق می شود تا اين مهم را تحقق بخشد.