HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

نورالدين كه زماني از راه نجاري روزگار مي­گذراند. در جريان جنگ تحميلي مفقودالاثر مي­شود. پس از سال‌ها اسارت در هنگام بازگشت به منزل با ازدواج همسرش روبرو می‌شود.
چند رسانه ای
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم
 • نمایی از فیلم
  نمایی از فیلم