HonaredefaView

سجاد پهلوان زاده
تدوینگر

سجاد پهلوان زاده، تدوینگر جوانی‌ است که سال 95 با «ایستاده در غبار» نامزد دریافت سیمرغ بهترین تدوین از جشنواره سی و چهارم شد. او سال بعد  هم با مهدویان در «ماجرای نیمروز» همکاری کرد و اتفاقا سزاوار کاندیدا شدن هم بود اما سلیقه داوران جشنواره که بسیار حاشیه ساز هم بود  کنارش زد.