HonaredefaView

هدی بهروز
فیلم بردار
هادی بهروز از فیلمبرداران جوان سینمای ایران است. او در سال 95 فیلمبرداری فیلم تحسین شده ایستاده در غبار را بر عهده داشت