HonaredefaView

حبیب الله والی نژاد
تهیه کننده

حبیب اله والی نژاد از قدیمی ترین اعضای گروه تلویزیونی روایت فتح است که علاوه بر تولید و تهیه مستندهای بسیار در حوزه دفاع مقدس، رئیس گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما نیز بوده است. او سال گذشته فیلم خوب ایستاده در غبار را تهیه کرد که مورد توجه بسیار اهالی سینما قرار گرفت.