HonaredefaView

ابراهیم حاتمی کیا
کارگردان سینما

ابراهیم حاتمی کیا از نسل اول فیلمسازان بعد از انقلاب به شمار می آید. او متولد سال ۱۳۴۰ است. وی یکی از فیلمسازان ژانر دفاع مقدس (جنگ) محسوب می شود که با ساخت آثاری همچون دیده بان و مهاجر خود را معرفی کرد. ی دانش آموختهٔ رشته فیلمنامه نویسی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. وی فعالیت های سینمایی خود را با ساخت فیلمهای کوتاه و مستند در رابطه با سینمای جنگ آغاز کرد. حاتمی کیا پس از گذشت حدود ۲ دهده هنوز هم فیلمسازی درباره جنگ و شرایط آدمهای جنگ را رها نکرده است. در آثار او کمتر نشانی از قهرمان سازی های کاذب و غیرواقعی دیده می شود بلکه آدمهای آثار او از نمونه های واقعی گرفته شده اند و به همین دلیل آثار حاتمی کیا مورد استقبال عامه مردم قرار نگرفته است. این فیلمساز در آثار متاخر خود به نقد شرایط اجتماعی می پردازد و لحظاتی را خلق می کند بسیار تلخ است.

فیلم سینمایی
چ
فیلم سینمایی
موج مرده
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم چ
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم به نام پدر
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم چ
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم بوی پیراهن یوسف
فیلم سینمایی
روبان قرمز
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی- فیلم دیده بان
فیلم سینمایی
بادیگارد
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم برج مینو
فیلم سینمایی
دیده بان
فیلم سینمایی
برج مینو
فیلم سینمایی
وصل نیکان
فیلم سینمایی
مهاجر
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم به نام پدر
فیلم سینمایی
به نام پدر
فیلم سینمایی
خاکستر سبز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم دیده بان
فیلم سینمایی
از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم مهاحر
فیلم سینمایی
هویت
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم بادیگارد
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم آژانس شیشه ای
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم بادیگارد
فیلم سینمایی
آژانس شیشه ای
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم آژانس شیشه ای
فیلم سینمایی
بوی پیراهن یوسف
فیلم سینمایی
از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم وصل نیکان
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم موج مرده
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم روبان قرمز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم برج مینو
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم هویت
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم روبان قرمز
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم مهاحر
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم خاکستر سبز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم خاکستر سبز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم هویت